Bahasa

 

 

   Scan_20150812_21_11c496ef-f9cf-4e04-83d1-e39c4968bff9_grande
MANTIK DAN ETNOMANTIK (KK)
MAT ROFA ISMAIL
ISBN:978-983-46-1134-7
RM75.00
TESAURUS BAHASA MELAYU DEWAN
EDISI BAHARU DEWAN BAHASA
DAN PUSTAKA
ISBN:978-983-62-8558- 4
RM55.00
NAHU MELAYU MUTAKHIR EDISI KELIMA
ASMAH HAJI OMAR
ISBN:978-983-46-0093-8
RM40.00
mencapai_keluhuran-A-500x500    
MENCARI KELUHURAN BUDI 
ZA’BA
ISBN: 978-983-62-0949-8
RM15.00
TESAURUS BAHASA MELAYU DEWAN EDISI
BAHARU DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
ISBN:978-983-62-8558- 4
RM55.00
BRIDGING THE PAST AND THE
PRESENT:A FESTSCHRIFT HONOURING
MUHAMMAD HAJI SALLEH
DING CHOO MING/ZALINA ABDUL AZIZ
ISBN:978-983-46-1845-2
RM45.00
sintaksis1-190x300
TATABAHASA DEWAN GOLONGAN KATA
BUKU 2 MORFOLOGI EDISI
SEKOLAH RENDAH
NIK SAFIAH KARIM, FARID M. ONN,
HASHIM HAJI MUSA
ISBN: 978-983-46-1373-0
RM15.00
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA
MELAYU: SINTAKSIS BAHASA MELAYU
BERSUMBERKAN KARYA SASTERA
AWANG SARIYAN
ISBN: 978-983-49-0213-0
RM35.00
SIRI LESTARI BAHASA: WARNA
DAN SUASANA PERANCANGAN BAHASA
MELAYU DI MALAYSIA
AWANG SARIYAN
ISBN: 978-983-62-8896-7
RM40.00
variasi1-191x300 politik1 sintaksis2-189x300
VARIASI BAHASA MELAYU
NORIAH MOHAMED ISBN:978-983-46-1538-3
SIRI KAMUS ISTILAH MABBIM:
KAMUS SAINS POLITIK HUBUNGAN
ANTARABANGSA DEWAN BAHASA
DAN PUSTAKA
ISBN: 978-983-49-0239-1
RM20.00
SINTAKSIS ENKLITIK-NYA
FAZAL MOHAMED MOHAMED SULTAN
ISBN: 978-983-46-0956-6
RM18.00
 canggih_kl-193x300  canggih_kk-197x300  operatif-194x300
CANGGIHNYA BAHASA MELAYU:
SISTEM TANDA/BACA KALIMAT
BERTANDA INTONASI BERGAYA
(KULIT LEMBUT)
ISMAIL DAHAMAN
ISBN: 978-983-49-0220-9
RM40.00
CANGGIHNYA BAHASA MELAYU:
SISTEM TANDA/BACA KALIMAT
BERTANDA INTONASI BERGAYA
(KULIT KERAS)
ISMAIL DAHAMAN
ISBN:978-983-46-0308-4
RM45.00
SIRI KAMUS ISTILAH MABBIM:
KAMUS PERGIGIAN
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
ISBN:978-983-62-9667-2
RM25.00
 sifatt garis-panduan-202x300  usman-196x300
PERLAKUAN KATA SIFAT
Berasaskan Data Korpus Berkomputer
Norliza Jamaluddin
ISBN:
9789834617110
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 276 Halaman
RM25.00
GARIS PANDUAN MENAMAI SYARIKAT,
BANGUNAN, KAWASAN PERUMAHAN,
TEMPAT AWAM DAN JALAN EDISI
KEDUA DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
ISBN: 978-983-62-9601-6
RM20.00
SIRI KAJIAN PEMIKIRAN SASTERAWAN
NEGARA: PEMIKIRAN SASTERAWAN
NEGARA USMAN AWANG
ANWAR RIDHWAN
ISBN:978-983-46-0515-5
RM45.00
 johorglos  ling1  MALAY LITERATURE-VOLUME 28 NUMBER 1 2015
GLOSARI DIALEK JOHOR
ISBN:
9789834607562
Cetakan: 2013
Kulit Nipis: 175 Halaman
RM20.00
 
PENGENALAN LINGUISTIK :
Teoretis dan Aplikasi
Mohammad Fadzeli Jaafar
ISBN: 9789834617882
Cetakan: 2014
Kulit Nipis: 224 Halaman
RM25.00
MALAY LITERATURE-VOLUME
28 NUMBER 1 2015
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
ISBN: 9770128118161
RM10.00
 pahangglos  perak123  KAMUS FARMASI FARMAKOLOGI
GLOSARI DIALEK PAHANG
 Prof. Dr. Ramli Bin Md. Salleh, Prof. Madya Dr. Rahim Bin Aman ISBN: 9789834616571
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 267 Halaman
RM25.00
GLOSARI DIALEK PERAK
Dewan Bahasa dan Pustaka
ISBN: 9789834616564
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 249 Halaman
RM25.00
 SIRI KAMUS ISTILAH MABBIM: KAMUS FARMASI FARMAKOLOGI
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
ISBN: 978-983-46-1624-3
RM20.00
dialeksar  pen123  DASAR BAHASA KEBANGSAAN
DIALEK MELAYU SARAWAK:
Perkataan, Ayat dan Perbualan
Mohd. Ali Salim
ISBN:
9789834616595
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 168 Halaman
RM20.00
GLOSARI DIALEK PULAU PINANG
Dewan Bahasa dan Pustaka
ISBN:
9789834616601
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 331 Halaman
RM25.00
 
 DASAR BAHASA KEBANGSAAN: SEJARAH MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN DAN BAHASA RASMI MALAYSIA (KK)
ASMAH HAJI OMAR
ISBN: 978-983-46-1753-0 RM40.00
 tgg  kedahglosari  RAJA ALI HAJI
GLOSARI DIALEK TERENGGANU
Dewan Bahasa dan Pustaka
ISBN:
9789834616540
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 285 Halaman
RM25.00
 
GLOSARI DIALEK KEDAH
Dewan Bahasa Dan Pustaka
ISBN:
9789834616557
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 381 Halaman
RM25.00
RAJA ALI HAJI: PEMIKIR ULUNG
ALAM MELAYU ABAD KE-19
ARBA’IYAH MOHD. NOOR/
MOHD. HANAFI IBRAHIM
ISBN:
978-983-49-0356-5
RM28.00
zaabaahlifikir  glosarimk  duniamelayu
ZA`BA Ahli Fikir dan Ahli Bahasa
Asmah Haji Omar ISBN: 9789834611507
Cetakan: 2014
Kulit Nipis: 262 Halaman
RM35.00
GLOSARI DIALEK MELAKA
Dewan Bahasa dan Pustaka
ISBN:
9789834616588
Cetakan: 2015
Kulit Nipis: 191 Halaman
RM25.00
MINDA DUNIA MELAYU
A.AZIZ DERAMAN
ISBN: 978-983-46-1703-5
RM48.00
 prosesayat  kataadjektif  ceritera-189x300
SIRI KEMAHIRAN BERBAHASA:
PROSES PENERBITAN AYAT
Napisah Mohammad
ISBN: 9789836296818
RM15.00
SIRI KEMAHIRAN BERBAHASA:
KATA ADJEKTIF
Napisah Mohammad
ISBN : 97898334604325
RM10.00
CERITERA BAHASA
AWANG SARIYAN
ISBN: 5 978-983-62-4037-8
RM20.00
 katamajmuk jawi1  koperatif-192x300
SIRI KEMAHIRAN BERBAHASA: KATA MAJMUK DAN KATA GANDA
Napisah Mohammad
ISBN: 9789834603748
RM15.00
PENDEKATAN PENGAJARAN JAWI
Che Siah Che Man
ISBN:
9789836290175
Cetakan: 2014
KULIT NIPIS : 225 halaman
RM23.00
 SIRI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN: PEMBELAJARAN KOPERATIF
WAN HASMAH WAN MAMAT/NUR MUNIRAH TEOH ABDULLAH
ISBN:978-983-46-1220-7
RM10.00
 pekak  jaringanbahasa  WANITA-194x300
MEMAHAMI KOMUNIKASI ORANG PEKAK
Abdullah Yusoff
ISBN:9789834615710
Cetakan: 2014
Kulit Nipis: 245 halaman
RM25.00
JARINGAN BAHASA
Logik, Retorik dan globalisasi
Lim Kim Hui, Har Wai Mun
ISBN: 9789834611514
Cetakan kedua: 2014
Kulit Nipis: 364 halaman
RM25.00
PENULISAN RENCANA DALAM
AKHBAR DAN MAJALAH MELAYU
1900-1950:WANITA
MUHD YUSUF IBRAHIM
ISBN:978-983-46-1479-9
RM15.00